Łowiska

Towarzystwo za cel główny wybrało promowanie nadodrzańskiego rejonu  Gminy Cedynia- terenu Cedyńskiego parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem rejonu  i wsi Bielinek, rejonu unikalnego pod  względem przyrodniczym.

Jeden z kierunków naszej aktywności skierowany jest na kopalnię Bielinek,  ogromnego akwenu, wpływającego na życie biologiczne Odry. Uważamy, że przejmując akwen Bielinek dla potrzeb wędkarskich jesteśmy w stanie wspomóc samorządowe władze gminy Cedynia w rozwoju ruchu turystycznego i wędkarskiego. Wypracowaliśmy najlepszy, naszym zdaniem, regulamin dla bezpieczeństwa  wędkarzy łowiących na terenie Kopalni, mając na pierwszym miejscu ochronę majątku firmy oraz niestwarzanie jakichkolwiek problemów z pozyskiwaniem surowców mineralnych, tzn .ruchem na nabrzeżach i pływaniu jednostek po akwenie. Ważnym akcentem w naszych działania jest równie dobre pod względem wędkarstwa i rekreacji jezioro Orzechów na którym gospodarzymy od września 2015r. Wydzierżawiony zbiornik wodny o powierzchni 36,69 ha,  zlokalizowany na działce nr 350/2, w obrębie Orzechów  będzie służył głównie wędkarzom.

Umożliwiamy również pływanie rekreacyjne  (kajaki, łódki, rowery wodne).

Na jeziorze obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.