Łowisko Bielinek

Łowisko Bielinek znajduje się na terenie górniczym na którym odbywa się całodobowa eksploatacja. Łowiskiem jest fragment akwenu od brzegu przy wsi  Bielinek do pasa w wyznaczonego czerwonymi bojami.

Na łowisku maja prawo przebywać członkowie NTW lub osoby posiadające pisemne upoważnienie NCTW. Wszystkie łódki znajdujące się na łowisku muszą posiadać oznakowanie NCTW.


REGULAMIN amatorskiego połowu ryb w wodach będących w użytkowaniu Niezależnego Cedyńskiego Towarzystwa Wędkarskiego „Miętus”

REJESTR połowu ryb na łowisku Bielinek