O nas

Stowarzyszenie Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie „Miętus” działa na terenie Gminy  Cedynia.

Celem Towarzystwa jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji. Stwarzanie członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania i rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej daje nam grunt do zrealizowania tego celu.  Gmina Cedynia,  sąsiadująca w dużej części z rzeką Odrą, wypełniona licznymi  kanałami, rozlewiskami i jeziorami ma prawo szczycić się w środowiskach wędkarskich.                     Fakt, że całość otula piękno  niepowtarzalnego krajobrazu Cedyńskiego Parkuj  daje nam prawo, a nawet obowiązek rozwoju sportu wędkarskiego jak i turystycznego. W związku z tym kształtowanie postawy i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony    i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego jest nie małym wyzwaniem jakiego się podjęliśmy. Od miesiąca listopada 2015r. gospodarzymy na  części obszaru wodnego wyrobiska kopalnianego  Szczecińskich Kopalni Kruszyw Mineralnych, a przejętego przez Gminę Cedynia. Od tego dnia Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie „Miętus” przyjęło na siebie zadanie Gminy związane z kulturą fizyczną, turystyką i promocją  w zakresie promowania sportu wędkarskiego i turystyki wędkarskiej.  Łowisko Bielinek stało się dużą atrakcją wśród wędkarzy i wymaga z ich strony troski. Ten kawałek  i pozostała część wód kopalnianych ma znaczny wpływ na życie biologiczne Odry i jej rozlewisk.

Wędkarze  z całej Polski znają to łowisko chociażby z organizowanych na nim w latach 2005 -2008 otwartych zawodach spinningowych z łódek nazwanych  „Pucharem Bielinka”.

Nie mniejszą atrakcją jest „Jezioro Orzechowskie” dzierżawione również przez NCTW „Miętus”.
Ponad 30 hektarowe jezioro z piękną plażą, bogatym rybostanem i czystą wodą jest wymarzoną oazą do  wypoczynku rodzinnego i taką właśnie formę chcemy promować.

Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie powstałe w 2003 roku realizuje statutowe cele na terenie gminy Cedynia i powiatu Gryfino. Towarzystwo ma w dorobku kilkanaście imprez wędkarskich.