Członkostwo

Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada kartę wędkarską, uznała Statut Towarzystwa oraz regulaminy połowów, a także uiściła opłatę członkowską i wpisowe.
O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Towarzystwa.

Deklaracja członkowska