Zarząd Towarzystwa

Zarząd w składzie:
Prezes – Tadeusz Mażol
Wiceprezes – Krzysztof Górecki
Skarbnik – Robert Chrzanowski
Sekretarz – Grażyna Mażol
Członkowie – Jarosław Tulski, Piotr Ziółkowski, Marian Kozieł, Robert Czajkowski, Sylwester Fidorowicz