Ustalenia walnego zgromadzenia

Stowarzyszenie Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie „Miętus” w dniu 13 stycznia 2017r. odbyło walne zgromadzenie. Ważniejsze ustalenia na rok 2017:

1)    Zagospodarowywanie terenu przy łowisku Bielinek,
2)    Zlecenie przeprowadzenia audytu jeziora Orzechowskiego w celu prawidłowego zarybienia jeziora,
3)    Organizacja wędkarskich  zawodów wewnętrznych i otwartych,
4)    Organizacja wędkarskich zawodów ogólnopolskich „VI Puchar Bielinka”,
5)    Promocja sportu wędkarskiego,
6)    Ochrona wód będących pod opieką Towarzystwa.

Podjęto też uchwałę o ustaleniu wymiaru godzin prac dla członków NCTW  na rzecz Towarzystwa .