Walne zgromadzenie NCTW „Miętus”

Porządek obrad  walnego  zgromadzenia NCTW „Miętus” rok 2017.

1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór przewodniczącego  i protokolanta.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z pracy Zarządu.
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.    Przedstawienie projektu  planu  działalności i planu finansowego na rok bieżący.
7.    Wybór Zarządu NCTW.
– wybór Komisji Wyborczej,
– zgłaszanie kandydatów do Zarządu,
8.    Sprawozdanie  Komisji Wyborczej.
9.    Zatwierdzenie składu Zarządu.
10.    Uzupełnienie składu Sądu Organizacyjnego.
11.    Podjęcie uchwał.
12.    Wolne wnioski.
13.    Zakończenie.

Dodaj komentarz